Flyg med affärsjet

I takt med att vi reser mer och mer i arbetet och privat har affärsflygets lyxstämpel bleknat och ersatts av insikten om att affärsjet är ett effektivt arbetsredskap vars syfte är att öka avkastningen.

Ett personligt möte kan aldrig ersättas av andra interaktionskanaler. Ju mer globaliserad vår värld blir desto viktigare blir det personliga mötet. Det går idag att kommunicera blixtsnabbt med människor över hela jordklotet. Varje dag bombarderas potentiella köpare av budskap via en massa olika media. Mycket av den information som går ut i etern är tyvärr orelevant för en stor mängd mottagare. Vid ett personligt möte ges möjlighet att verkligen lära känna de personer vi kommunicerar med. Genom att träffas ges en möjlighet att diskutera det som annars skulle vara svårt att nå ut med i det budskapsbrus som råder. Det personliga mötet ger starkare relationer till kunder vilket i sin tur leder till lojalare kunder.

Fler fördelar med en affärsjet märks tydligt i den effektivitetsökning det innebär att själv kunna styra tidtabellen. Frånvaron av tidsödande säkerhetskontroller och incheckning i kombination med att man med en privatjet kan landa på långt fler flygplatser i Europa, jämfört med de reguljära alternativen, gör att kalkylen blir mycket förmånlig. Kort sagt, att flyga med en affärsjet är ett rationellt val. Lyxen är inte att få flyga i det utan att få komma fram i tid utan något krångel.

Grafair opererar en flygplansflotta bestående av jet- och sjöflygplan. Vi flyger bl.a. med affärsjetflygplanet Hawker 800XP. Vi flyger på uppdrag av flygplanens andelsägare samt taxiflyg till externa intressenter. Vi flyger även ambulansflyg på uppdrag av sjukhus, SOS, försäkringsbolag och privatpersoner.

Ring oss gärna så analyserar vi just ert behov!

Telefon: +46-8-98 26 00
Journummer (dygnet runt): +46-768-98 26 04
Email: office@grafair.se

Trots all modern kommunikationsteknik krävs det äkta personliga möten för att skapa affärer.

 

Clinton